TRYS INTERPRETACIJOS PRATIMAI

Vaizdai

Man tai atrodo, kad bet koks ryškus, greitas procesas visuomenėje yra ateinančios pabaigos ženklas. Pa-bai-gos.

„Žmogus pasisodino vynuogyną ir persamdė jį vynuogynininkams ir iškeliavo ilgam laikui. Savo laiku jis nusiuntė vieną savo tarnų pas vynuogynininkus, kad jam duotų to vynuogyno vaisių. Bet vynuogynininkai apmušė jį ir išleido tuščią. Po to jis išsiuntė kitą tarną, kurį jie taip pat sumušė, apgėdino ir tuščią išleido. Po šio jis nusiuntė trečią tarną. Bet ir tą jie sužeidė ir laukan išmetė. Tai tarė vynuogyno savininkas: „Ką man daryti? Aš siųsiu savo mieląjį sūnų, rasi, jie to bijosis?“ Kaip vynuogynininkai sūnų pamatė, tai jie svarstė tarpusavyje tardami: „Tai yra tėvonis, eikime ir užmuškime jį, kad tėviškė mums tektų!“ Ir jie išvarė jį iš vynuogyno ir užmušė jį. Ką dabar darys vynuogyno savininkas tiems vynuogynininkams? Jis ateis ir išnaikins vynuogynininkus ir perleis vynuogyną kitiems.“ (Evangelija pagal Luką, 20:9-16)

Viena citata iš Biblijos, trys kompanijos, dvylika draugų. Besišnekučiuodami prie vyno taurės jie diskutuos apie Dievą, taiką, kapitalizmą, Antikristą, karą, gyvenimo prasmę ir ką iš tiesų reiškia Jėzaus istorija apie vynuogynininkus. Filmas paremtas rusų filosofo Vladimiro Solovjovo knyga „Trys pokalbiai“.

„Paprašiau aktorių suteikti Vladimiro Solovjovo kūriniui naują gyvenimą. Tekstas tėra dingstis atsiskleisti įvairioms patirtims. Tai susiję su tam tikra energija, kurią gali pasiekti per tekstą, vaidybą ir filmavimą“, – sako režisierius Cristi Puiu.

Festivaliai: 

Tarptautinis Roterdamo kino festivalis – pristatytas „Spektro“ programoje; pristatytas Toronto kino festivalyje.

Cristi Puiu

Režisierius ir scenaristas Cristi Puiu gimė 1966 m. Bukarešte, Rumunijoje. Ženevoje studijavo tapybą. Laikomas vienu iš Rumunijos Naujosios bangos kino pradininkų. Jo trumpametražis filmas „Cigaretės ir kava“ (2004) buvo apdovanotas „Auksiniu lokiu“ Tarptautiniame Berlyno kino festivalyje. „Pono Lazaresku mirtis“ (2005) tapo „Ypatingo žvilgsnio“ nugalėtoju Kanų kino festivalyje. Trečiasis ilgametražis filmas „Aurora“ laimėjo Karlovi Varų kino festivalio programos „Vakarų rytai“ pagrindinį prizą.