Genezė

Vaizdai

Bet mamyte, o kas, jei nekaltas žmogus patektų į kalėjimą? Juk tu jį apginsi?

9-mečio Riksio vaikystė staiga baigiasi, kai jis netenka šeimos per rasistinį išpuolį. Virag, įtarianti, kad
jos vaikinas Misis su tuo susijęs, priversta rinktis tarp širdies ir sąžinės. Advokatė Hana, paskiriama
ginti kaltinamo Misio, pirmąkart susiduria su savo profesijos moraline veidmainyste. „Genezė“ – tai
trijų susipinančių likimų istorija, išradinga kino kalba kelianti klausimą apie galimybę atgimti po
nuopuolio.

Festivaliai: 

Berlyno tarptautinis kino festivalis – „Panorama“; Sofijos tarptautinis kino festivalis –
specialusis žiuri apdovanojimas

Árpád Bogdán

Árpádas Bogdánas pradėjo dirbti teatre, studijuodamas koledže. Jo pirmas vaidybinis filmas
„Laimingas naujas gyvenimas“ (2007) įvertintas daugybe apdovanojimų, įskaitant specialų Manfredo
Salzgeberio žiuri paminėjimą Berlynalėje. „Genezė“ – jo antras filmas.